DOGODKI V JANUARJU:

 

5. januar

Ogled jaslic – odhod avtobusa ob 13.30.

Prijavite se v župnišču

 

11. januar

Ogled fotografij jaslic, ki ste jih poslali na župnijski spletni naslov;

ob 19.00 v župnijski dvorani.

 

14. januar

Srečanje II. zakonske skupine ob 20.15.

 

15. januar

Srečanje katehetov ob 17.30.

Srečanje Abrahamove skupine ob 19.00

Srečanje II. zakonske skupine ob 20.15.

 

28. januar

Seja ŽPS pri in po večerni sv. maši.

 

2. februar

Blagoslov sveč pri sv. mašah.