… Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.« Tedaj mu bodo pravični odgovorili: »Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?« Kralj jim bo odgovoril: »Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. 

Mt 25,35–40

Prostovoljci Župnijske karitas v Kosezah se srečujemo že vrsto let. Naše poslanstvo je skrb za ljudi v župniji, ki so v stiski in potrebni pomoči. Spodbuda za naše delo je zavest, da pomagamo, da nas nekdo potrebuje, da zmoremo nekomu polepšati dan in na obraz zaskrbljenih priklicati nasmeh. To nas potrjuje, da delamo prav.
Na srečanjih, ki so enkrat na mesec, se dogovorimo o delu, ki nas čaka, in si razdelimo naloge.

Uradne ure so vsak drugi četrtek v mesecu od 17. do 18. ure v kletnih prostorih nove cerkve. Vabimo vas, da se oglasite, če čutite, da potrebujete pomoč.

K prošnji za redne pakete hrane Karitas ali plačilo položnic prosimo priložite:

podpisano vlogo za plačilo položnic

kopije položnic

– kopijo najemne pogodbe (če prosite za pomoč pri plačilu najemnine)

kopijo odločbe Centra za socialno delo (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, štipendija ipd.)

kopijo treh plačilnih list (moža, žene, polnoletnih otrok, ki se ne šolajo)

kopijo potrdila o brezposelnosti

kopijo potrdila o vpisu v srednjo šolo ali na fakulteto

kopijo potrdila o začasnem prebivališču

Tudi če hrano že prejemate in prosite za pomoč pri plačilu položnic, k prošnji priložite kopije vseh potrebnih dokumentov. Vaše popolne vloge bomo obravnavali enkrat na mesec (v tednu po dežurstvu). Hrano razdeljujemo vsakih osem tednov. O datumih delitve vas bomo pisno obvestili. Prosimo, potrebno dokumentacijo prinesite pravočasno v našo pisarno (v času uradnih ur).

Uradne ure Župnijske Karitas KosezeV času epidemije bodo prostovoljci župnijske Karitas dostopni vse dni v tednu preko spletnega naslova: alenka.fiser5@gmail.com. Uradnih ur v živo zaradi preprečevanja širjenja bolezni ne bo.