Ubrana pesem pri Bogu in ljudeh najlepše mesto najde …

Župnijski mešani pevski zbor ima od vseh zborov v naši župniji najdaljšo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Delovanje zbora je ves čas dinamično – od števila in sodelovanja pevcev do repertoarja –, vselej pa je petje namenjeno slavljenju Boga in lepoti bogoslužja. Zbor sodeluje pri župnijskih slovesnostih ter pri rednem nedeljskem in prazničnem bogoslužju. To so trenutki, ko zbor še bolj zaživi in spodbudi vsakega pevca posebej k še odgovornejšemu sodelovanju. Poleg sodelovanja v župniji se pevci vsako leto udeležijo srečanja cerkvenih zborov šentviške dekanije.

Pevcev ne druži samo veselje do petja, ampak tudi medsebojno prijateljstvo in spoštovanje. Velikokrat so naše skupne pevske vaje polne smeha in veselja. Vedno nam pri učenju vse ne gre najbolje, vendar skušamo to reševati s še večjo zavzetostjo in dobro voljo, kakor da bi hoteli vzeti zares življenjski rek, ki pravi, da je humor najboljše zdravilo.

Želimo si, da bi še kdo prišel v naše vrste. Zato velja povabilo vsem, ki imate veselje do petja, da se nam pridružite. Pevske vaje imamo ob petkih ob 19.30 v veliki učilnici, redno pojemo pri nedeljski deseti maši. Pridite in delite veselje z nami. Več nas bo, močnejši bomo in petje bo še lepše.