Kajti Gospod daje modrost, iz njegovih ust prihajata spoznanje in razumnost.

Prg 2,6

Liturgična skupina bralcev Božje besede deluje v župniji že devetnajsto leto in šteje več kot petinštirideset bralk in bralcev različnih starosti, ki sodelujejo pri nedeljskem, prazničnem in včasih tudi delavniškem bogoslužju. Člani se ne srečujejo samo v cerkvi, temveč tudi ob drugih priložnostih v okviru župnije ali dekanije, in se tudi »strokovno izpopolnjujejo«. Na letna srečanja povabijo medse različne goste, ki jim pomagajo pri spoznavanju pomena in vsebine Božje besede, njene globine in moči ter načinov, kako sporočilo z ustreznim branjem posredovati tudi drugim.

Vse, ki čutite, da vam ambon ni predaleč, in bi želeli brati, vabimo, da se nam pridružite. Lahko boste izbrali, pri kateri sveti maši boste sodelovali, po pošti pa boste pravočasno prejemali razporede in fotokopije beril, da se boste na branje laže pripravili. S svojo odločitvijo se oglasite pri gospodu župniku.