Življenje ni praznik, a brez praznikov ne moremo živeti.

Nekoč je bil ministrant predstavnik zbranih vernikov, kaj pa danes? Nekateri menijo, da ta služba ni več potrebna, saj zdaj sodelujemo vsi. Nekaj krilatic se je res tako prebudilo, vendar čedalje bolj čutimo, da potrebujemo vidna znamenja odrešenja. Lepo bogoslužje zato zahteva pestrost in urejenost dogajanja, pri čemer vloga ministrantov ni zanemarljiva. Ministranti skupaj z drugimi sodelavci pri bogoslužju uresničujejo skupno duhovništvo in dajejo opravilom praznični značaj, povečujejo njihovo izrazno moč in vernikom pomagajo doživljati Božjo bližino.

Ker imamo radi lepa praznovanja, se je s spodbudo staršev in katehetov navdušenje za službo pri oltarju zelo povečalo. Niso redki ministranti, ki se zavedajo te svoje vloge pri oltarju, zato svoje znanje radi tudi poglabljajo in prilagajajo potrebam časa. Da bi bili pri bogoslužju odgovorni in izvrstni strežniki oltarja, se na to pripravljajo na ministrantskih vajah, ki so vsako soboto ob 10.30. Vsaka vaja vsebuje nekaj duhovnega in teoretičnega, pa tudi nekaj praktičnih vaj za lažje dojemanje in sprejemanje bogoslužja. Vsi ministranti pa komaj čakajo na družabni in športni del srečanja. Ob nedeljah si sami izberejo, kdaj bodo prišli k dopoldanski sveti maši in pri njej ministrirali. Poleg nedelje, ko kristjana obvezuje že reden obisk bogoslužja, pa si ministranti izberejo še en dan med tednom, ko strežejo pri večerni sveti maši.

Koliko moram biti star, da lahko ministriram? Lahko že pri petem letu, najstarejši pa je pri petdesetih. To pa naj bo povabilo vsem in najprej ministrantu: ministrant je vesel in nagajiv človek – le tak človek ve, kaj in kdaj se praznuje