Ura češčenja Najsvetejšega zakramenta

Ob četrtkih, po večerni sv. maši je ura češčenja Najsvetejšega zakramenta.
Namen molitve je vedno:

  • prvi četrtek v mesecu: za nove duhovne poklice,
  • drugi četrtek v mesecu: češčenje v tišini;
  • tretji četrtek v mesecu: za potrebe naše župnije in njene dobrotnike,
  • četrti četrtek v mesecu: za trdnost vere družin in celotne župnije.

Župnija Ljubljana Koseze je izdala knjižico Biti pred Njim in ga ljubiti: molitve pred Najsvetejšim, v kateri so zbrane molitve, ki so privrele iz src vernikov sodobnega časa pred Najsvetejšim in so lahko v pomoč, kako se “potopiti” v njegovo ljubezen in “postajati” vedno bolj njegova monštranca.