Med najustreznejše oblike povezovanja vseh občestev v župniji spada Župnijski pastoralni svet. Ta je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki načrtuje, usklajuje in spremlja potek pastoralnega dela v župniji.

Župnijski pastoralni svet predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost ter sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in diakonije ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

Člani Župnijskega pastoralnega sveta župnije Ljubljana – Koseze z mandatom od marca 2015 za obdobje petih let so: s. Boža Čotar ND, Pavle Trdan, Matej Jerele, Pavle Šijanec, Bernarda Zorko, Blaž Valič, Andreja Valič, Alenka Fišer, Domen Iljaš, Jera Juhant, Andrej Grošelj, Ernest Farič, Nada Hobel, Mirjam Lindič, Monika Droljc in Andreja Droljc. Tajnica Župnijskega pastoralnega sveta je Mateja Komel Snoj.

Redne seje Župnijskega pastoralnega sveta so na vsake tri mesece, člani pa se vsak mesec srečujejo na sestankih treh skupin, Skupine za bogoslužje, Skupine za oznanjevanje in Skupine za diakonijo (dobrodelnost), ki so odprte tudi za sodelovanje zunanjih članov.