V župniji Ljubljana Koseze delujejo naslednje redovne skupnosti: