Vitraži

Največja znamenitost cerkve Marije Božje Matere so vitraži, delo akademskega slikarja Staneta Kregarja (1905–1973).

Odšel je gledat večne barve. Kako nenadoma, kako ves razgiban in dejaven. Ves v novi tematiki in barvah cerkvenih oken. Zdaj mu bo svetilo gotsko okno neba v katedrali onstranstva.
Zakaj mu nisi dal, da bi naslikal slutnjo Tvoje slave še na stotih krajih, na stotih oknih, ki so čakala njegovo mojstrsko roko.
Zakaj, Gospod?
Gospod, prehitro si poslal svojega neusmiljenega angela, prenaglil si se! Z enim samim gibom
je razbil stotero odsevov Tvojega neba. Amen.

Jože Udovič

 

Svojevrstno sintezo Kregarjevih prizadevanj v tehniki vitraja predstavlja njegovo poslednje delo, celotna oltarna stena v novi, Mariji posvečeni cerkvi v Kosezah v Ljubljani.

Pri tem projektu so se slikarjeve zamisli srečno strnile s prizadevanji naročnika, župnika Jožeta Bertonclja, in arhitekta Toneta Bitenca. Vsebinsko je cerkev zasnovana kot Noetova barka (tudi sicer pri cerkveni arhitekturi že tradicionalno govorimo o ladjah), kar je idealen okvir za vitraj kot poglavitni nosilec prostorskega vzdušja.

Vitraj, v literaturi pogosto poetično opisan kot mavrična okna, v koseški cerkvi resnično žari v mavričnih barvah – v jutranji svetlobi prevladuje hladna modra, opoldan vse preplavi zlata luč, proti večeru zaplameni rdeča. Mavrica je Noetu in z njim tudi nam obljuba božje čuječnosti, s tem pa večni simbol upanja. A to še ni vse.

Tudi statično je cerkev, ki zaradi narave terena ne more imeti temeljev in dobesedno plava na vodi, obešena na mavrico, na konstrukcijski lok iz železobetona namreč. V nasprotju s srednjeveško tradicijo pa vitraj v Kosezah ne predstavlja le mističnega vzdušja, ampak s svojo postavitvijo in ikonografijo prevzema tudi vlogo svojevrstne oltarne podobe. V celoti gledano je na njem zajeta zgodovina stvarjenja in odrešenja, zgoščena v nekaj ikonografskih poudarkov. Stena se deli – kot da bi kljun ladje rezal v stekleno morje – na levo stran, Marijino, in desno, kjer prevladuje podoba Kristusa.

Vitraj je podoben zaslonu, na katerega pada projekcija kozmičnih daljav. Božja roka veleva stvarjenje sveta, ločuje svetlobo od teme, nebesna telesa začenjajo svojo pot. Žena, ki stoji na mesecu, obdana s soncem, drži Dete ter lebdi med tostranstvom in večnostjo. Ob žgalni daritvi je upodobljeno Jagnje, ob njem pa Janez Krstnik z besedami: Glejte, Jagnje božje. Kristus izvira iz Jesejeve korenine, njegovo telo je križ, čeprav križa ni več. Udje in stran so prebodeni, a telo že žari v slavi, že razpira roke kot Odrešenik sveta. Okrog Vstalega je morje luči, njega samega pa (ikonografska rešitev, ki je značilno Kregarjeva in se, kot sem že omenila, pojavlja še v več drugih cerkvah) obdaja svetal krog, znak najvišje popolnosti. Zlata svetloba, ki prihaja od Kristusa, se širi skozi prostor in odzvanja v modrini, med obe osnovni barvi so razporejena polja rdečega stekla, tako da vitraj, če ga pogledamo od daleč ali nekoliko pripremo oči, deluje kot mavrično igra svetlobe in barve.

Marijino okno je bilo v steno vgrajeno še za časa Kregarjevega življenja. Kristusovo je nastalo tedaj, ko je Kregar – po besedah takratnega župnika Bertonclja, ki mu je bolnemu nosil obhajilo na dom – že imel predsmrtna videnja onstranskih barv. Nam pa je slikar, človek oblik in barv, s svojimi vitraji pustil bogato oporoko. Prav oltarna stena v Kosezah je dokaz, da je ta naš umetnik v svojem nenehnem potovanju med tradicijo in moderno globoko doumel bistvo vitraja. Luč, ki prežarja njegova okna, govori skozi Kristusove rane in Njegovo slavo ter nas po Njem vodi k Luči, ki je Dobrota, Resnica in Lepota sama.

Veselka Šorli Puc: Kregarjevi vitraji med tradicijo in avantgardo

Križev pot ,delo akademskega kiparja
Ignacija Ribiča

Cerkvene stene krasi reliefni križev pot iz lesa, delo akademskega kiparja Ignacija Ribiča.

Portreta

Portreta Antona Martina Slomška in Alojzija Grozdeta, deli akademskega slikarja Jožeta Bartolja.

Notranja oprema zakristije

V notranjo opremo zakristije je vključenih 17 modeliranih reliefov: 4 evangelisti (Luka, Matej, Marko, Janez), 5 reliefov odrešenja Stare zaveze, 5 reliefov odrešenja Nove zaveze in 3 reliefi (binkošti, Emavs …). Reliefi so delo akademskega kiparja Jerneja Malija leta 2005.

Orgle

Leta 2003 so bile postavljene in blagoslovljene nove orgle, izdelane v mariborski škofijski delavnici.

Nov križ arhitekta Petra Lovšina na župnijski cerkvi

Križ je štirikrak. Iz vseh nebesnih smeri je videti kot razpelo. Tako nas opominja, da je križ prisoten venomer. Ko ga ugledam, vidim v njem svetlobo, ki mi pomeni upanje in vstajenje.

Oblika: Iz globokega spoštovanja do arhitekta Bitenca, ki je zasnoval cerkev v Kosezah, sem poiskal elemente v obstoječi opremi na oltarju. Skupna značilnost ambona, oltarja, tabernaklja, krstilnice je, da jih sestavljata dva elementa: jedro je okroglina (valj), objeta z mnogokotnimi vertikalnimi elementi. Križ je zasnovan enako: jedro je sestavljeno iz okroglin (krogel), ki jih obdajajo štirje nosilni elementi, ki hkrati tvorijo tudi konstrukcijo.

Material: Fascinantnost koseške cerkve je vitraž, delo slikarja Kregarja. Križ tako sestavljata kovinska konstrukcija in steklene krogle, ki ob ustrezni svetlobi in pod določenim kotom zažarijo v modri in rdeči barvi.