O Gospod vesolja, ti ničesar ne potrebuješ, pa ti je bilo vseeno v veselje dobiti tempelj za svoje prebivališče med nami.

Mkb 7,35

Naša skrb je ohranjanje videza urejenosti in čistoče bogoslužnih prostorov in veroučnih učilnic. Pri našem poslanstvu čiščenja je veliko skritega, nevidnega dela in naših skrbi. To delo je podobno pospravljanju doma, le da je »uporabnikov« v naših prostorov več kot tisoč na teden – in s tem tudi tisoč parov čevljev, rok pa vosek, ki kane od sveč … in to vse leto in ob različnih vremenskih okoliščinah.

Skupina opravlja dela ob ponedeljkih in petkih po jutranji sveti maši, ko obe cerkvi, veroučni učilnici, predprostora, avli ob cerkvi in pod njo ter vse drugo pomijemo, posesamo, obrišemo prah in vsa »znamenja rok« na steklenih vratih. V cerkveno čiščenje je vključena tudi okolica cerkve. Spomladi in poleti poskrbimo za obrezovanje grmovja in košnjo trave, jeseni pa za odstranjevanje odpadlega listja. S svojim trudom smo v pomoč zakristanki, vsi pa župniji, ki skrbi za lepoto bogoslužnih prostorov. V skupini smo nekatere tudi z večdesetletnim »stažem« v skrbi za lepoto in čistočo naših koseških cerkva in okolice. Zato smo veseli spodbud in pohval, saj nam to sodelovanje kljub zrelim letom pomeni veliko in nas veseli.