Skupine

Skupine2017-03-31T00:14:40+02:00

DRUŽIMO SE …

Na župniji ostaja osrednja skrb za versko življenje v vseh razsežnostih: oznanjevanje, bogoslužje in karitativna dejavnost.

Sodobna vizija je župnija skupnosti občestev (communitas communitatum), ki združuje in povezuje vse pobude v enoto. Župnija je prostor, kjer ta občestva živijo in delujejo za skupni duhovni blagor, hkrati pa ji prinašajo svežega duha.

Občestva verujočih v župniji nastajajo po najrazličnejših ključih: nekateri se povezujejo v občestvo zaradi različnih pastoralnih dejavnosti (ministranti, skupnost bralcev, katehetov, pevcev, sodelavcev karitativne dejavnosti…), drugi kot člani laiških združenj in duhovnih gibanj; mnogi v svojih občestvih gojijo različne pobožnosti ali imajo kakšen poseben duhovni interes.

 

Go to Top