Poln razred poslušalcev je prisluhnil in slišal sporočila ge. Katarine Kompan Erzar. Sporočila so nagovarjala, vstopala v naše osebne zgodbe in odmevala tudi po končanem srečanju.

Odkrivala je  poglede naših otrok na naše »staro starševstvo«, skrbi in strahove, odgovornosti, ki po naravi zorenja otrok, (ki so sedaj starši) niso naše in so vzrok prenekaterim težavam v odnosih do  odraslih otrok.

Polno in doživeto. S sklepom za rahločutno in optimistično iskanje poti rasti tudi v naši starosti, mimo kamnov samoobtoževanja in krivde. Gospod je tu in tudi na tej poti z nami!

Hvala ga.Katarina