NAŠ ADVENT IN BOŽIČNO PRAZNOVANJE

 

Na prvo adventno nedeljo se je začelo adventno veroučno gibanje Otroci za otroke v stiski. V veroučni šoli so otroci dobili adventni koledar; to je prvi korak jih po prebrani zgodbici popelje v njihova srca, ki naj se odpro za dobroto. Z drugim korakom se že približujejo svojim vrstnikom v najrevnejših deželah. Njihov tretji korak naj se ustavi v domači družini, kjer naj se vsi duhovno povežejo in se konkretno v dobroti tudi izpopolnijo. Naslednji korak vodi vse nas v župnijsko cerkev, kjer bomo prijateljstvo z Jezusom še okrepili.

#deliJezusa

Tudi v tem adventu vam želimo ponudili krajša razmišljanja govornikov v obliki videoposnetkov. Moto  naših letošnjih adventnih vsebin je BOGASTVO UBOGIH.

Na spletni strani Pridi.com spremljajte vsebine, ki vam bodo pomagale pri duhovni pripravi na obhajanje praznika Odrešenikovega rojstva.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

S spevom »Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!« bomo začeli v ponedeljek, 16. decembra, pri večerni sv. maši. Prosim starše, da svoje otroke pripeljejo vsak večer, da bodo lahko v procesiji nosili kipa Jožefa in Marije ter nam pomagali, da se bomo »bližali« Betlehemu. Po vsaki sveti maši lahko po dve družini odneseta domov kipa sv. Jožefa in Marije. Družina lahko tako ob svojih »gostih« zmoli večerno molitev.

BETLEHEMSKA LUČ

Katoliški skavti jo bodo prinesli v našo župnijo v sredo, 18. decembra, k večerni sveti maši. Vsak dan po maši boste lahko ta plamen, ki je bil prižgan v mestu Jezusovega rojstva, odnesli domov.

SPOVEDOVANJE

Poleg redne vsakodnevne priložnosti opraviti sv. spoved bosta v nedeljo, 22. decembra, vse dopoldne v spovednici na voljo dva spovednika.

Naše srce je kraj Odrešenikovega rojstva. Naj Njegovo usmiljenje pomaga, da bom po opravljeni sv. spovedi rojstvo doživel tudi sam.

OBISK BOLNIH IN ONEMOGLIH

Obisk duhovnika in prejem zakramentov je vsem velika duhovna tolažba, pomoč v osamljenosti in hkrati poglobitev duhovne povezanosti s cerkvenim občestvom. Pred letošnjimi božičnimi prazniki bova obiskala ostarele in onemogle ter jim prinesla svete zakramente, in sicer v ponedeljek, 23. decembra, dopoldne.

 

KAJENJE IN KROPLJENJE

To katoliško družinsko bogoslužje združuje: molitev veselega dela rožnega venca, kajenje in kropljenje jaslic ter bivalnih prostorov. To bogoslužno dejanje je prošnja Bogu po varstvu in blagoslovu ljudi in dobrin. Dejanje se ponovi na vse tri svete večere: pred božičem, novim letom in Svetimi tremi kralji.