S spevom »Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!« bomo začeli v četrtek, 16. decembra, večerno sv. mašo. Prosim starše, da svoje otroke pripeljejo vsak večer, da bodo lahko v procesiji nosili kipa Jožefa in Marije ter nam pomagali »bližati se« Betlehemu. Po vsaki sveti maši lahko dve družini odneseta kipa sv. Jožefa in Marije domov. Družina ob teh »gostih« zmoli večerno molitev.