»Hosana!
Blagoslovljen, ki prihaja
v Gospodovem imenu!
Blagoslovljeno prihajajoče kraljestvo
našega očeta Davida!
Hosana na višavah!«

Župnijska cerkev je že pripravljena na Gospodov mimohod, cvetno nedeljo.  Z blagoslovljenim zelenjem in cvetjem se umeščamo v procesijo vernikov, ki sprejema in pozdravlja Jezusa kot svojega Kralja na poti v Jeruzalem. Jutranja sveta maša bo ob 9.00 – uro pozneje kot običajno, takoj po njej pa blagoslov zelenja na ploščadi pred cerkvijo, kateremu bo sledila procesija v cerkev, ki ponazarja Jezusov slovesni vstop v Jeruzalem. Pri obeh sv. mašah bomo poslušali Jezusov pasijon.