Marija je svoje veselje izrazila z naslednjimi besedami. Kaj pa ti?

»Moja duša poveličuje Gospoda

in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku,

in moj duh se raduje

v Bogu, mojem Zveličarju.

kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.

Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,

Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle.

Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

kajti velike reči mi je storil Mogočni

in njegovo ime je sveto.

Zakaj velike reči mi je storil

On, ki je mogočen

in je njegovo ime sveto.

Njegovo usmiljenje je iz roda v rod

nad njimi, ki se ga bojijo.

Od rodu do rodu traja njegovo usmiljenje

njim, ki mu v strahu služijo.

Moč je pokazal s svojo roko,

razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.

Moč je skazal s svojo roko,

razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestolov

in povišal je nizke.

Mogočne je vrgel s prestola

in nizke povišal.

Lačne je napolnil z dobrotami

in bogate je odpustil prazne.

Lačne je napolnil z dobrotami

in bogate je odpustil prazne.

Zavzel se je za svojega služabnika Izraela

in se spomnil usmiljenja,

Sprejel je

svojega služabnika Izraela

in se spomnil usmiljenja

kakor je govoril našim očetom:

Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.«

– kakor je govoril našim očetom –

do Abrahama in njegovega rodu na veke.«