Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

V naši župniji ŽPS sestavljajo člani po službi (župnik, predstavnik gospodarskega sveta in ključarjev), voditelji oziroma predstavniki skupin (zborov, zakonskih skupin, Karitas, mladih …), voljeni člani in drugi člani, ki jih imenuje župnik po svoji izbiri ter tako izpopolni sestavo ŽPS. Predstavnike skupin izberejo skupine same, na volitvah pa občestvo izbere člane s kandidatne liste (listo kandidatov so predlagali člani ŽPS z zunanjimi sodelavci, oblikovala pa pripravljalna skupina, ki je vsakega prepoznanega kandidata tudi povprašala po njegovi privolitvi) ali s pripisom še enega svojega predlogapribližno tretjino članov ŽPS.

Kdo je lahko član ŽPS? Vsak župljan, ki je dopolnil 16 let, prejel zakramente uvajanja (sv. krst, sv. birmo, sv. evharistijo) in je v polnem občestvu s Katoliško cerkvijo ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost. Člani ŽPS se izbirajo za dobo 5 let. Člane ŽPS lahko predlaga in izbere vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja.

Z izbiro članov ŽPS bomo začeli v nedeljo, 19. 9. 2021, ko boste lahko vzeli volilni list s kandidati. Na njem izberete 3 kandidate: eno žensko, enega moškega in eno mlajšo osebo (od 16 let naprej). Volilne liste lahko izpolnite takoj ali jih oddate do naslednje nedelje, 26. 9. 2021.

Do volitev je še dovolj časa, da dobro premislimo, koga lahko predlagamo. Vsi lepo povabljeni, da sodelujemo pri tem dogodku in tako pokažemo odgovornost do naše župnije.