Jesensko romanje v Medžugorje bo 28., 29. in 30. oktobra.

Prijavite se lahko v župnišču.

Cena tridnevnega romanja je 140 €.

Več o poteku romanja objavimo naknadno.