Kvalitativna rast življenja kristjana se začne izboljševati šele tedaj, ko spoznamo vzroke in posamezne znake bolezni župnije. Ne moremo se sklicevati zgolj na preteklost: Ja, pri nas smo bili vedno €Ś! Tudi Izraelci so se sklicevali pred Jezusom na očaka Abrahama, a sami niso živeli po njegovem priporočilu. Zato jih je Jezus močno kritiziral, ko jih poimenuje hinavce in pobeljene grobove, ki so po zunanjosti sicer lepi, v sebi pa skrivajo drugačno vsebino. Ob pregledu statističnih podatkov naše župnije, sami premislimo ali nas bo Jezus pohvalil ali grajal. 1. KRSTI €“ v oklepaju podatki za leto 2006 Vseh krstov je bilo 52(56), 30 dečkov in 22 deklic. Imena novokrščencev so naslednja: Simon, Tim, Neja, Pia, Sebastjan, Van Luka, Ema, Nik, Neža, Eva, Matija, Boštjan, Tomaž, Žak (Jakob), Jure, Anže, Ajda, Enej, Ana, Nina, Tobija, Miha Nace, Lina, Tia, Ema, Tian, Nina, Irma, Luka, Eva, Filip, Urban, Tian, Arne Lev, Lana, Ana, Lejla, Nik, Ruben Matej, Enej, Zarja, Nina, Maks, Rok, Adrian, Petra, Martin, Bine, Justina, Gašper, Veronika, Ema, Miha. 30 (26) otrok je bilo krščenih iz cerkvenega zakona, 7 (11) iz civilnega in 15 (19) iz nezakonske ali izvenzakonske zveze. Te številke nam razodevajo, da je v župniji poraslo veselje do življenja. Zdrave in številčnejše krščanske družine so največji blagoslov za narod in državo, ki želi preživeti. Cerkveni zakon še zdaleč ni neka okostenela ali preživeta oblika skupnosti. Kristjani samsko in družinsko življenje utemeljujemo na desetih božjih zapovedih, ki nam omogočajo, da je naš vsakdanjik srečnejši in smiselnejši. Porast izvenzakonskih zvez razodeva stanje današnjega človeka, ki noče biti zavezan nobeni normi in ne želi biti neposredno odgovoren za svoja dejanja in početja. V župniji imamo pripravo staršev in botrov na krst v tednu pred nedeljsko slovesnostjo podeljevanja zakramenta svetega krsta, ki je redno prvo nedeljo v mesecu pri sv. maši, ob 10.30. Zaželeno je, da se starši že prej oglasijo v župnišču, da skupaj utrdimo pravi namen želje krstiti otroka, vpišemo osebne podatke za krstno knjigo in se zlasti v posebnih primerih še kaj več pogovorimo, kar je težje med skupno pripravo. BOTER, ki ga izberete za krst (ali za birmo!) vašega otroka, je moral že prejeti zakrament sv. krsta, sv. obhajila in sv. birme. Kdor živi v izvenzakonski skupnosti ali je samo civilno poročen, ali pa je zakonsko vez razdrl, ali svojim otrokom ni omogočil verske vzgoje in prejem ostalih zakramentov poleg krsta, ali ne živi v živem občestvu Cerkve €“ t.j. ne prejema zakramenta sv. spovedi in obhajila vsaj enkrat v letu, ne more biti boter ne pri krstu in ne pri birmi. Izberite si takšnega botra, ki je tudi praktičen kristjan: da hodi ob nedeljah in praznikih redno k sv. maši ter z vero sprejema zakramente in je tudi dober človek v poklicu in kjerkoli v družbi. 2. POROKE Vseh cerkvenih porok v naši župniji je bilo v letu 2007 11 (11). V naši župnijski cerkvi 6 (9). 5 (8) porok je bilo sklenjenih med katoličanoma in 1 (1) med katoličanom in nekrščenim. Za vsak poklic je potrebna šola. Tudi za cerkveni zakon sta daljna in bližnja priprava. V avli cerkve je program razpisanih tečajev za zaročence. Kdor se namerava cerkveno poročiti, naj pride en mesec pred poroko v župnišče, da bomo uskladili čas, uredili potrebne dokumente in zapisnik pred poroko. Najlepše je, če je poroka z mašo, pri kateri sodelujeta ženin in nevesta, sorodniki in prijatelji.

3. POGREBI Vseh cerkvenih pogrebov je bilo 37 (55). Od teh je bilo previdenih 18 (30) (na domu so prejeli sv. spoved, bolniško maziljenje in obhajilo). 9 od pokojnih so redno prejemali zakramente, četudi zaradi nagle smrti niso bili prevideni. Neprevidenih je bilo 9 (15). V letošnjem letu smo se poslovili od 19 moških €“ najstarejši 98 let, najmlajši 12 let in povprečna starost 76,00 let; 18 žensk €“ najstarejša 97 let, najmlajša 58 let in povprečna starost 83,4 let. Ker imate v koseški župniji dva duhovnika, imate res priložnost pravočasno poklicati enega ali drugega, da bi na dom prinesel tolažilne Božje zakramente. Duhovnik starejšemu ali bolnemu ne prinaša smrti temveč življenje, ki ga po Božji milosti dajejo zakramenti. Z molitvijo, sv. mašno daritvijo in dobrimi deli najbolj pomagamo svojim dragim rajnim bratom in sestram! V naši župniji se zelo počasi uveljavlja praksa, da ob smrti vernika vsaj nekaj denarja darujete tudi za Cerkev.Številni venci in ikebane čez par dni ali pa že čez noč preminejo in prav nič ne koristijo rajnim. V primeru darovanja v dober namen, dejansko najbolj pomagate svoji župniji in vzdrževanju cerkva, kar so pokojni tudi najbolj veseli. V večnost bodo šla z nami dobra dela, ki smo jih storili na Zemlji. Če teh dobrih del ne bo nič, bo naša večnost zelo vprašljiva in morda zares težka. Za obhajilo bolnih in onemoglih, ob prvih petkih, zaprosite duhovnika le za 17 (19) ljudi. Veliko je vernikov doma, ki so bili še do nedavno živo povezani z župnijo; njihova starost ali bolezen pa jim onemogočata, da bi lahko prišli v cerkev k zakramentom. Dragi župljani! Vi najbolje veste kdo in kje živijo ti ljudje. Obvestite naju o njih in tako razveselite njihov monoton dan z Gospodovim obiskom. Ta kratek pregled nam odkriva del življenja naše župnije. Bodimo Bogu hvaležni za vse dogodke, tudi tiste, ki so nam morda povzročili bolečino in žalost. Gospodar vse zgodovine in našega življenja je usmiljen Bog, ki lahko tudi s krivimi črtami ravno piše.