Župnija šteje: 14704 prebivalce; 7961 žensk in 6743 moških. Povprečna starost župljanov je 45,3 leta.

Duhovno jo oskrbujemo 3 duhovniki in 1 stalni dijakon. 1. KRSTI €“ v oklepaju podatki za leto 2008 V letu 2009 je bil na prošnjo staršev in z njihovo obljubo odgovornosti za vzgojo v veri zakrament sv. krsta podeljen 34 otrokom (33); 16 dečkov, 18 deklic. Iz urejene družine je bilo krščenih 21 otrok; 3 samo iz civilnega zakona; 10 pa iz zunajzakonske skupnosti. Tjaša, David Jakob, Ema, David, Rafael, Maks, David, Tesa, Ana Maja, Jurij, Štefan, Nik, Zala, Lea, Sara, Špela, Kristian, Yuri Lev, Stela, Aleksija, Jošt, Brina, Krista, Zoja, Nina, Neli, Lara, Domen, Urban, Matic, Manca Botri: Krstni ali birmanski boter more biti, kdor je prejel zakrament sv. krsta, sv. birme, prejme zakrament sv. spovedi in sv. evharistije vsaj za Veliko noč. Samo civilno poročeni in živeči v zunajzakonski skupnosti, kdor je razdrl svojo ali drugega družino, kdor ne živi v povezanosti s Cerkvijo v domači župniji €“ ne more biti boter.

2. POROKE V župniji Koseze si je lani podelilo zakrament sv. zakona 9 parov (6). Vseh oklicanih in torej tudi poročenih, 14 parov. Kristjani samsko in družinsko življenje utemeljujemo na Božjih zapovedih, ki nam omogočajo, da je naš vsakdanjik srečnejši. Cerkveni zakon še zdaleč ni neka okostenela in preživeta oblika družinske skupnosti, pa naj javno mnenje še toliko blati zakon in družino €“ na žalost ob popolni podpori države, ki se ne zaveda, da si s tem spodkopuje temelje!

3. POGREBI S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 52 župljanov €“ 26 moških in 26 žensk (48). Povprečna starost umrlih je: moški 69,7 let in ženske 84,4 let. Najstarejša pokojna je dočakala 100 leta, najmlajša pa 49 let; najstarejši pokojni je bil star 97 let, najmlajši pa 40 let. Koliko je bilo iz župnije civilnih pogrebov žal ne vemo. Previdenih za odhod v večnost (sv. spoved, sv. maziljenje, sv. obhajilo) je bilo 14 rajnih; samo maziljenih 4; neprevidena, a sta prejemala zakramente 4; nagla smrt 11 in 1 samomor; 18 neprevideni zaradi slabotne vere ali brezbrižnosti domačih! Vedno imate dovolj priložnosti, da duhovnik na dom, v bolnico ali domove za starejše prinese tolažilne in krepčilne zakramente. Duhovnik z zakramenti ne prinaša smrti ampak Življenje €“ Boga! Z obredom Cerkve se na željo pokojnika ali svojcev poslovimo od vseh pokojnih, če le ni bila izražena izrecna želja proti cerkvenemu pogrebu. Vsaj nekaj pogrebcev pa le moli za pokojnega; kar precej ljudi pa se v žalnem sprevodu glasno pogovarja in nekulturno obnaša. €“ Poseben primer nekulture so mimoidoči. Skoraj nihče ne ustavi, ne odkrije pokrivala na glavi, kar je osnovna kultura spoštovanja do pokojnega! O pretiravanju z žarnimi pogrebi, o čimprejšnjem pogrebu, da se večina sploh ne more posloviti s kropljenjem, je menda govorjenje v prazno. €“ Ko se nočemo soočiti s smrtjo, tudi ne znamo pametno živeti! V naši župniji se zelo počasi uveljavlja praksa, da ob smrti pokojnika vsaj nekaj darujete tudi za Cerkev ali drug dober namen. Številni venci in rože čez par dni ali pa že čez noč preminejo in prav nič ne koristijo rajnim. V večnost bodo šla z nami dobra dela, ki smo jih storili na Zemlji. Če teh dobrih del ne bo nič, bo naša večnost zelo vprašljiva in morda zares težka. Za obhajilo bolnih in onemoglih, ob prvih petkih, zaprosite duhovnika za 22 ljudi. Veliko je vernikov doma, ki so bili še do nedavno živo povezani z župnijo; njihova starost ali bolezen pa jim onemogočata, da bi lahko prišli v cerkev k zakramentom. OBHAJILA: V župniji Koseze je bilo podeljenih okoli 52.000 sv. obhajil. Koliko je pa bilo vrednih prejemov pa vedo prejemniki in seveda Bog. Vsak naj sebe presodi, če je vreden prejeti Najsvetejši zakrament. Objektivno je nevreden vsak prejem obhajila, če ni notranje pripravljenosti. Težko sprejemamo prakso nekaterih kristjanov, da mirne vesti pristopijo k obhajilu, pa niso cerkveno poročeni, po cele mesece jih ni k nedeljskemu bogoslužju, po več let ne prejmejo zakramenta sv. spovedi! Pri prvem sv. obhajilu je bilo lani 25 otrok iz 2. razreda, letos se jih pripravlja 28. €“ 1. sv. obhajilo bo v nedeljo, 16. maja 2010. BIRMA: Na zakrament sv. birme se pripravlja 31 fantov in deklet. Poleg rednih veroučnih srečanj se srečujejo tudi v 5. birmanskih skupinah, ki vodijo zavzeti animatorji. Tudi s starši birmancev se na srečanjih pripravljamo na ta zakrament. Večina birmancev je zavzetih, nekaterih sodelovanje skupaj s starši in botri izraža neresnost, nezanimanje in celo posmeh. €“ Molimo k Sv. Duhu za zdravo pamet! Birma bo na Velikonočni ponedeljek, 5. aprila 2010. NEDELJNIKI: Spomladi, 15. marca, je bilo v župniji Koseze pri sv. maši 690 vernikov; v jeseni, 15. novembra, 730 vernikov. VEROUČNA ŠOLA: V devetletni Veroučni šoli so 204. veroučenci. Od tega jih približno 30% obiskuje samo verouk, sv. mašo pa parkrat na leto ali celo nikoli; zadnji dve leti ta odstotek raste €ŚTo seveda ni priprava na prejem zakramentov! V Otroškem zboru prepeva 10 otrok, v Vokalno instrumentalni pa 11 deklet in fantov. €“ Pri katehezi pomaga 7 katehistinj. Tedensko se srečujeta mladinska (7) in študentska skupina (7). ŽPS in KLJUČARJI: Župnijski pastoralni svet ima 22 članov in je dober svetovalni organ in dejanska pomoč župniku. V marcu se mu izteče petletni mandat. €“ Zbor ključarjev šteje 6 članov. Na skrbi imajo gospodarske zadeve župnije, ki jih zavzeto rešujejo, kar kažeta tudi dobro in lepo oskrbovani cerkvi in župnišče z okolico. ŽUPNIJSKI SODELAVCI: V župniji je 35 ministrantov, nad 40 bralcev Božje besede, dva odrasla pevska zbora z nad 40 pevkami in pevci, 2 organista in 3 zborovodje. Molitvena skupina se zbira k molitvi vsak četrtek; člani Živega rožnega venca (64) vsako prvo soboto, mesečno 3 zakonske skupine, Abrahamova skupina vsako prvo sredo, Svetopisemska skupina vsako sredo, skupina Cvetje v jeseni vsak četrtek. Za urejenost župnijske cerkve in bogoslužje skrbi 1 zakristanka; za staro cerkev pa dve gospe . Pri delu običajno ne vidimo čistilk, čistilcev in krasilcev obeh cerkva; občudujemo pa lahko sadove njihovega skritega dela. €“ Veliko delo opravi tudi Župnijska Karitas.