Župnija šteje: 14704 prebivalce; 7961 žensk in 6743 moških. Povprečna starost župljanov je 45,3 leta. Duhovno jo oskrbujemo 3 duhovniki, 1 diakon in 1 stalni diakon.

1. KRSTI €“ v oklepaju podatki za leto 2009 V letu 2010 je bil na prošnjo staršev in z njihovo obljubo odgovornosti za vzgojo v veri zakrament sv. krsta podeljen 42 otrokom (34); 21 dečkov, 21 deklic. Iz zakramentalno urejene družine je bilo krščenih 27 otrok; 4 samo iz civilnega zakona; 11 pa iz zunajzakonske skupnosti. Evita, Nikolaj, Reza, Vid, Valentin, Tina, Sara, Julija, Liam, Gabrijel, Albert, Klara, Lenart, Tai, Gal, Martin Peter, Timeja, Jan, Maša, Mark, Neli, Bor, Tara, Matic, Ana, Miha, Lara, Nace, Robert, Neža, Žan Mark, Manca, Nejc, Ana, Hana, Mark, Zala, Ina, Zoja, Matija Jožef Botri: Krstni ali birmanski boter more biti, kdor je prejel zakrament sv. krsta, sv. birme, prejme zakrament sv. spovedi in sv. evharistije vsaj za Veliko noč. Samo civilno poročeni in živeči v zunajzakonski skupnosti, kdor je razdrl svojo ali drugega družino, kdor ne živi v povezanosti s Cerkvijo v domači župniji €“ ne more biti boter.

2. POROKE V župniji Koseze so si lani podelili zakrament sv. zakona 4 pari (9). Vseh oklicanih 15, poročenih pa 14 parov.

3. POGREBI S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 41 župljanov €“ 18 moških in 23 žensk (52). Povprečna starost umrlih je: moški 70,5 let in ženske 83,5 let. Najstarejša pokojna je dočakala 98 let, najmlajša pa 45 let; najstarejši pokojni je bil star 86 let, najmlajši pa 35 let. Koliko je bilo iz župnije civilnih pogrebov, žal ne vemo. Previdenih za odhod v večnost (sv. spoved, sv. maziljenje, sv. obhajilo) je bilo 14 rajnih; samo maziljenih 4; neprevidena, a sta prejemala zakramente 4; nagla smrt 8 in 1 samomor; 10 neprevidenih zaradi slabotne vere ali brezbrižnosti domačih! Z obredom Cerkve se na željo pokojnika ali svojcev poslovimo od vseh pokojnih, če le ni bila izražena izrecna želja proti cerkvenemu pogrebu. Vsaj nekaj pogrebcev pa le moli za pokojnega; kar precej ljudi pa se v žalnem sprevodu glasno pogovarja in nekulturno obnaša. €“ Poseben primer nekulture so mimoidoči. Skoraj nihče ne ustavi, ne odkrije pokrivala na glavi, kar je osnovna kultura spoštovanja do pokojnega! O pretiravanju z žarnimi pogrebi, o čimprejšnjem pogrebu, da se večina sploh ne more posloviti s kropljenjem, je menda govorjenje v prazno. €“ Ko se nočemo soočiti s smrtjo, tudi ne znamo pametno živeti! Za prve petke obhajava 22 bolnih in onemoglih. Veliko je vernikov doma, ki so bili še do nedavno živo povezani z župnijo; njihova starost ali bolezen pa jim onemogočata, da bi lahko prišli v cerkev k zakramentom. OBHAJILA: V župniji Koseze je bilo podeljenih okoli 49.000 sv. obhajil. Koliko je pa bilo vrednih prejemov, pa vedo prejemniki in seveda Bog. Vsak naj sebe presodi, če je vreden prejeti Najsvetejši zakrament. Objektivno je nevreden vsak prejem obhajila, če ni notranje pripravljenosti. Težko sprejemamo prakso nekaterih kristjanov, da mirne vesti pristopijo k obhajilu, pa niso cerkveno poročeni, po cele mesece jih ni k nedeljskemu bogoslužju, po več let ne prejmejo zakramenta sv. spovedi! Pri prvem sv. obhajilu je bilo lani 28 otrok iz 2. razreda, letos se jih pripravlja 24. €“ Prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 15. maja 2011. BIRMA: V prvem letu priprave na zakrament svete birme je 32 fantov in deklet. Poleg rednih veroučnih srečanj se srečujejo na mesečnih birmanskih popoldnevih v 5. birmanskih skupinah, katere vodi 13 animatorjev. NEDELJNIKI: Spomladi, 7. marca, je bilo v župniji Koseze pri sv. maši 780 vernikov; v jeseni, 7. novembra, 760 vernikov. VEROUČNA ŠOLA: V devetletni Veroučni šoli so 205. veroučenci. Od tega jih približno 30% obiskuje samo verouk, sv. mašo pa parkrat na leto ali celo nikoli; zadnji dve leti ta odstotek raste €ŚTo seveda ni priprava na prejem zakramentov! €“ Pri katehezi pomaga 7 katehistinj in en diakon. Tedensko se srečujeta mladinska in študentska skupina. ŽPS in KLJUČARJI: Župnijski pastoralni svet ima 19 članov in je dober svetovalni organ in dejanska pomoč župniku. €“ Zbor ključarjev in gospodarski svet štejeta 6 članov. Na skrbi imajo gospodarske zadeve župnije, ki jih zavzeto rešujejo, kar kažeta tudi dobro in lepo oskrbovani cerkvi in župnišče z okolico. ŽUPNIJSKI SODELAVCI: Poleg zakristanke je v župniji 35 ministrantov, 35 bralcev Božje besede, župnijski, komorni, mladinski, mladinska instrumentalna skupina, otroški zbor in zbor najmlajših, 4 organisti in 4 zborovodje. Molitvena skupina se zbira k molitvi vsak četrtek; člani Živega rožnega venca (64) vsako prvo soboto, mesečno 3 zakonske skupine, Abrahamova skupina vsako prvo sredo, Svetopisemska skupina ob sredah, skupina Cvetje v jeseni ob četrtkih. Pri delu običajno ne vidimo čistilk, čistilcev in krasilcev obeh cerkva; deležni pa smo sadov njihovega skritega dela. Za čistočo skrbi 8 in za krasitev 10 oseb. €“ Veliko delo opravi tudi Župnijska Karitas.