Župnija šteje: 14704 prebivalcev; 7961 žensk in 6743 moških. Povprečna starost župljanov je 45,3 leta. Duhovno jo oskrbujemo 3 duhovniki in 1 stalni diakon.

1. KRSTI €“ v oklepaju podatki za leto 2010 V letu 2011 je bil na prošnjo staršev in z njihovo obljubo odgovornosti za vzgojo v veri zakrament sv. krsta podeljen 37 otrokom (42); 18 dečkov, 19 deklic. Iz zakramentalno urejene družine je bilo krščenih 28 otrok; 1 samo iz civilnega zakona; 8 pa iz zunajzakonske skupnosti. Mark, Avguštin, Lionel, Maja, Lea, Eva, Juta, Antonina, Zana, Bori Tit, Gal, Jan, Luka, Adrian, Aljaž, Jakob, David, Helena, Klara, Enej, Aria, Marcel, Maksimiljan, Hana, Lucija, Sofija, Katja, Lina, Teja, Maks, Ana Eva. Botri: Krstni ali birmanski boter more biti, kdor je prejel zakrament sv. krsta, sv. birme, prejme zakrament sv. spovedi in sv. evharistije vsaj za Veliko noč. Samo civilno poročeni in živeči v zunajzakonski skupnosti, kdor je razdrl svojo ali drugega družino, kdor ne živi v povezanosti s Cerkvijo v domači župniji €“ ne more biti boter.

2. POROKE V župniji Koseze sta si lani podelila zakrament sv. zakona 2 para (4). Vseh oklicanih 10.

3. POGREBI S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 54 župljanov €“ 25 moških in 29 žensk (42). Povprečna starost umrlih je: moški 80,6 let in ženske 82,9 let. Najstarejša pokojna je dočakala 97 let, najmlajša pa 59 let; najstarejši pokojni je bil star 96 let, najmlajši pa 57 let. Koliko je bilo iz župnije civilnih pogrebov, žal ne vemo. Previdenih za odhod v večnost (sv. spoved, sv. maziljenje, sv. obhajilo) je bilo 21 rajnih; samo maziljenih 5; neprevidena, a sta prejemala zakramente 3; nagla smrt 10 in 1 samomor; 14 neprevidenih zaradi slabotne vere ali brezbrižnosti domačih! Z obredom Cerkve se na željo pokojnika ali svojcev poslovimo od vseh pokojnih, če le ni bila izražena izrecna želja proti cerkvenemu pogrebu. Vsaj nekaj pogrebcev pa le moli za pokojnega; kar precej ljudi pa se v žalnem sprevodu glasno pogovarja in nekulturno obnaša. €“ Poseben primer nekulture so mimoidoči. Skoraj nihče ne ustavi, ne odkrije pokrivala na glavi, kar je osnovna kultura spoštovanja do pokojnega! O pretiravanju z žarnimi pogrebi, o čimprejšnjem pogrebu, da se večina sploh ne more posloviti s kropljenjem, je menda govorjenje v prazno. €“ Ko se nočemo soočiti s smrtjo, tudi ne znamo pametno živeti! Za prve petke obhajava 24 bolnih in onemoglih. Veliko je vernikov doma, ki so bili še do nedavno živo povezani z župnijo; njihova starost ali bolezen pa jim onemogočata, da bi lahko prišli v cerkev k zakramentom.

4. OBHAJILA: V župniji Koseze je bilo podeljenih okoli 49.000 sv. obhajil. Koliko je pa bilo vrednih prejemov, pa vedo prejemniki in seveda Bog. Vsak naj sebe presodi, če je vreden prejeti Najsvetejši zakrament. Objektivno je nevreden vsak prejem obhajila, če ni notranje pripravljenosti. Težko sprejemamo prakso nekaterih kristjanov, da mirne vesti pristopijo k obhajilu, pa niso cerkveno poročeni, po cele mesece jih ni k nedeljskemu bogoslužju, po več let ne prejmejo zakramenta sv. spovedi! Pri prvem sv. obhajilu je bilo lani 25 otrok iz 2. razreda, letos se jih pripravlja 19. €“ Prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 20. maja 2012.

5. BIRMA: V drugem letu priprave na zakrament svete birme je 32 fantov in deklet. Poleg rednih veroučnih srečanj se srečujejo na mesečnih birmanskih popoldnevih v 5. birmanskih skupinah, katere vodi 13 animatorjev. Nekaj birmancev jemlje pripravo na prejem zakramenta svete birme neodgovorno €“ za te je obisk nedeljske svete maše prej redkost kot stalnost €Ś, ko pa o obisku birmanskih popoldnevov in svete maše povprašam starše, navedejo polno razlogov, ki so daleč od opravičljivega, drugi so povsem nemočni..! 6. NEDELJNIKI: Spomladi, 10. marca, je bilo v župniji Koseze pri sv. maši 540 vernikov; v jeseni, 6. novembra, 560 vernikov.

7. VEROUČNA ŠOLA: V devetletni veroučni šoli so 204 veroučenci. Od tega jih približno 40% obiskuje samo verouk, sv. mašo pa parkrat na leto ali celo nikoli; zadnji dve leti ta odstotek raste €Ś To seveda ni priprava na prejem zakramentov! €“ Pri katehezi pomaga 8 katehistinj. Tedensko se srečujeta mladinska in študentska skupina. 8. ŽPS in KLJUČARJI: Župnijski pastoralni svet ima 19 članov in je dober svetovalni organ in dejanska pomoč župniku. €“ Zbor ključarjev in gospodarski svet štejeta 6 članov. Na skrbi imajo gospodarske zadeve župnije, ki jih zavzeto rešujejo, kar kažeta tudi dobro in lepo oskrbovani cerkvi in župnišče z okolico.

9. ŽUPNIJSKI SODELAVCI: Poleg zakristanke je v župniji 35 ministrantov, 35 bralcev Božje besede, župnijski, komorni, mladinski, otroški zbor in zbor najmlajših, mladinska instrumentalna skupina, 4 organisti in 5 zborovodij; mladinski zbor je za božič prenehal z vajami zaradi nerednega obiska – s štirimi pevci pa zbor ne more delati€Ś Molitvena skupina se zbira k molitvi vsak četrtek; člani Živega rožnega venca (64) vsako prvo soboto, mesečno 3 zakonske skupine, Abrahamova skupina mesečno po programu, Svetopisemska skupina ob sredah, skupina Cvetje v jeseni ob četrtkih. Pri delu običajno ne vidimo čistilk, čistilcev in krasilcev obeh cerkva; deležni pa smo sadov njihovega skritega dela. Za čistočo skrbi 8 in za krasitev 10 oseb. €“ Veliko delo opravi tudi Župnijska Karitas.