Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov,

prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo,

našo domovino in domovino naših prednikov.

Podeli ji svobodo, varnost, mir

in pravo mesto v svetovni družini narodov.

Podpiraj jo na poti k duhovni

in družbeni prenovi po svoji volji.

Sprejmi kri, ki je bila darovana

za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok,

da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh.

Posebej te prosimo,

vlivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici in pravici,

da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju.

Vsem pa, ki so odšli po svetu,

a zavestno sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo,

pomagaj, da se ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi,

da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet,

deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj

in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo.

Po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.