Leta 2021 bo minilo 60 let od ustanovitve naše župnije Presvetega Odrešenika Ljubljana – Koseze. Veseli in ponosni smo nanjo. Večinski del župnijskega prebivalstva se je prav v tem času priselil na območje Kosez in Zgornje Šiške. Župniji polno pripadamo in želimo, da bi iz nje še polneje živeli. Radi oblikujemo župnijsko občestvo, ni nam vseeno zanj, a mnogokrat se med seboj niti ne poznamo.

Z misijonom, ki je nekakšna duhovna obnova Župnije kot Cerkvene skupnosti, nameravamo občestvo okrepiti s Kristusovo miselnostjo ter z Njim medsebojne vezi, poznanstva in pripadnost župniji.

Zadnje pastoralno leto je v župniji zelo prisotna misel o organizaciji misijona. Na sejah župnijskega pastoralnega sveta je o tem redno tekla beseda; razmišljali smo zlasti o namenu in cilju misijona ter o konkretnih in najprimernejših možnostih njegove izvedbe.

S posameznimi spodbudami, vodili, dejavnostmi (skupina snovalcev misijona, ena nedelja v mesecu s posebno duhovno spodbudo za oživljanje procesa misijona v človekovem srcu, trenutek molitve za iskanje prave poti ob istem času in prižgani sveči, zbiranje manjših občestev po župniji za molitev in pogovor, spodbude za spoznavanje župljanov in krepitev medsebojnih vezi ipd.) ter skupnimi iskanji želimo pripraviti ustrezno podlago in pot za trdnejše župnijsko občestvo. Obdobje priprave bo predvsem pripravljanje zemlje za semena svetega misijona.

Na začetku vas vse, čisto vse vabim, da zavestno in iskreno, brez predsodkov stopimo v misijonsko dogajanje.