Čas hitro beži in temeljni kamen za nov župnijski dom bo slovesno blagoslovljen že prvo soboto v oktobru, 3. oktobra 2020, ob 17.30. Arheologi so nam po preučitvi arheoloških izkopavanj na župnijskem zemljišču dovolili, da obdržimo del obdelanega rimskega kamna iz stene stavbe, postavljene v emonskih časih, zato bo blagoslov temeljnega kamna našega novega župnijskega doma, v katerega smo vstavili tudi ta obdelani rimski kamen, simbolno in globoko sporočilno dejanje, ki izraža naše spoštovanje do prednikov skupaj z željo, da delo rok iz preteklosti ostane in postane tudi temelj za naslednje rodove. V temeljni kamen bodo vtkana tudi naša dela, darovi, želje in molitve, ki kot živi kamni župnijskega občestva izražajo zahvalo Bogu, da v bližnji okolici cerkve lahko gradimo nov župnijski dom.

Ob tem se na kratko ozrimo nazaj, ko smo na začetku leta 2018 na strehe župnijskih stavb postavili sončno elektrarno. Po tem času nam je bil kot Božji klic skoraj vsakega pol leta postavljen nov mejnik: najprej ponudba zemljišča za cerkvijo in potem nakup na dražbi poleti 2018, v pozni jeseni pa so bila zanj zbrana in odplačana sredstva. V sodelovanju in posredovanju župljanov smo pridobili še dodatni zeleni pas ob obeh cerkvah in tako se je nadaljevalo …

Neizmerno veselje je bila prva telovska procesija po našem novem zemljišču. Pred leti si o tem še sanjati nismo upali, a vsa ta znamenja so delovala kot namig izpolnitve velike Jezusove želje, da bi bili vsi eno: koseška župnija z obema cerkvama, varnim župnijskim domom in urejenim »dvoriščem« na eni strani ceste.

Sledili so ureditev in čiščenje okolice zapuščenega zemljišča, obnovitev dotrajanih kozolcev ter prekrivanje in popravilo strehe stare cerkve. Ob skupnem delu in pomoči veliko župljanov se je krepilo tudi župnijsko občestvo. Res so bila vseskozi na vsakem koraku prisotna srca in roke župljanov ob skupni pomoči!

Prepoznavna podoba naše župnije je Kregarjev vitraž, in kot so posamezni delci različnega barvnega stekla zbrani v celovito umetnino, se je povezovala pomoč župljanov z močno željo, da se na področju med Drago in Podutiško cesto ustvari nova celostna podoba. Vsi smo lahko videli, da je sedanje župnišče potrebno temeljite prenove. Stavba, ki je nastala v svojem času, nima toplotne in hidroizolacije, tlaki in inštalacije (svinčeni odtoki) so dotrajani, prostori majhni in nefunkcionalni za potrebe župnije. Obenem so vse prenove že obstoječih stavb drage, učinek pa kljub temu omejen. 5. oktobra 2018 je g. Štefan daroval večerno sveto mašo, med katero je bil navdihnjen z idejo: »Kaj pa, če bi namesto obnove sedanjega župnišča na zemljišču za cerkvijo zgradili novo župnišče?« Novo župnišče naj postane varen dom in zbirališče različnih župnijskih skupin. Iz prvih zasnov projekta, ki je začel nastajati januarja 2019, so bila dva meseca pozneje pridobljena prva dovoljenja za gradnjo s strani Nadškofije Ljubljana in izdelana idejna maketa.

Hkrati z dokončnim nakupom zaokrožene parcele in potrjeno pobudo za gradnjo je stekla tudi prodaja parkirišča in starega župnišča ob Podutiški cesti. Bogu hvala za dovolj modrosti in potrpljenja pri pravi izbiri kupca, ki je tudi po nakupu (konec marca 2020) omogočil najem in uporabo prostorov v prehodnem obdobju do izgradnje novega župnijskega doma. Kljub prvotnemu namenu montažne gradnje smo se odločili za stabilnejšo in cenejšo klasično gradnjo. Pomoč župljanov, celotnega župnijskega občestva in posameznikov z res obilno strokovno pomočjo nam je vsem dajala polet pri odločitvah. Naj omenim nekaj primerov: g. župnik je kot izjemen organizator, povezovalec in motivator v tem času uporabil ogromno znanja iz svojega prvotnega strokovnega področja in poklica; odlično se je uporabila pomoč strokovnih domačih izvajalcev, tesno je sodelovanje domačih gradbenih strokovnjakov in nadzornikov, imamo domačega koordinatorja projekta, nadzornika gradnje in urbanista, ki je naredil načrt ureditve okolice, na voljo imamo veliko domače pravne pomoči, ki jo s pridom uporabljamo, itn. Res izjemna je pomoč vseh, ki so se ponudili v drobnih in velikih korakih na poti do realizacije, skupaj z odkrito podporo mnogih župljanov. Naredili smo veliko korakov naprej, kakšnega morda tudi nazaj, vse do uspešno pridobljene gradbene dokumentacije konec julija 2020 in potrjenega začetka del 20. avgusta 2020.

S prodajo župnišča smo poplačali kupnino še enega dodatnega zemljišča v zelenem pasu na vzhodnem delu novega župnijskega doma in cerkev, plačali dajatve, davke, zahtevne postopke dokumentacije ter načrte za upravno enoto in infrastrukturo, plačali zahtevana dovoljenja za priključke in celoten komunalni prispevek. S preostalimi sredstvi in darovi ter ob pomoči župljanov smo lahko začeli z dejavnostmi za pripravo gradbišča in tudi že začeli graditi. Obenem želimo še pred zimo preurediti in posodobiti skupno ogrevanje za novo cerkev in novo župnišče.

Hvala vsem za spodbude, dela in darove, da ob pomoči vseh odgovorno uredimo dom za vso koseško župnijsko skupnost, kjer je prepoznana njegova vrednost, vrednost prijateljstva in živega stika vseh.

 

Pavle Trdan, ključar