MLADINSKA SREČANJA: petek ob 19.30 (začetek v Stični 16. in v Kosezah 22. septembra);

PEVSKI ZBORI – vaje:

  • otroški zbor: nedelja ob 9.00 (prva vaja 3. septembra);
  • mladinski zbor: torek ob 19.00 (prva vaja 12. septembra);
  • župnijski mešani zbor: petek ob 19.30.

MINISTRANTI: sobota ob 9.30.

KATEHETI: prva sreda v mesecu; uro pred večerno sveto mašo.

ŽUPNIJSKA KARITAS: prvi četrtek v mesecu ob 16.30.

ABRAHAMOVA SKUPINA: druga sreda v mesecu ob 19.00.

BIBLIČNA SKUPINA: sreda ob 19.00.

SKUPINA CVETJE V JESENI: četrtek ob 10.00 (vabljene nove upokojenke).

ČIŠČENJE CERKVE: petek po jutranji sv. maši.

KRAŠENJE CERKVE: sobota ob 9.00.

MOLITVENA SKUPINA: četrtek, pol ure pred večerno sveto mašo;  prvo nedeljo po jutranji sveti maši izpostavitev Najsvetejšega, litanije in blagoslov; vsakodnevna polurna molitev rožnega venca pred sv. mašo.

ŽIVI ROŽNI VENEC: prva sobota pri sv. maši in po njej.

I. ZAKONSKA SKUPINA: tretja sreda v mesecu, ob 20.15.

II. ZAKONSKA SKUPINA: prva sreda v mesecu ob 20.15.

III. ZAKONSKA SKUPINA: prvi četrtek v mesecu ob 20.15.