V glasilu župnije Ljubljana Koseze VABILO, leta 1978, beremo: »V začetku prejšnjega stoletja je, okoli 500 let stara podružnična cerkev svete Marjete, bila v krizi. Leta 1895 jo je znani ljubljanski potres tako poškodoval, da ni mogla več služiti svojim namenom. Tedanji prebivalci Kosez so bili dobrohotno povabljeni, naj jo popravijo in prenovijo. Vabilu se niso odzvali. Prenovo cerkve so zavrnili. Cerkvi je grozil propad. Kar ni poškodoval potres, so uničevale koze, ki so se pasle nad porušenimi zidovi, iz katerih je poganjalo grmovje.

Čez čas so koseški prebivalci spoznali, kako so brez svetišča osiromašeni in sami, kakor tudi njihovo okolje. Po sedmih letih oklevanja so se lotili dolgotrajnega prenavljanja cerkve …«

Ob 20. letnici ustanovitve župnije pa župljan, g. Josip Gregorič, v Vabilu zapiše:

»V nedeljo 30. julija 1961 popoldne, so zvonovi starodavne šentviške podružnice svete Marjete s slovesnim zvonjenjem in z veliko množico vernikov pozdravili prihod ljubljanskega škofa Antona Vovka, ki je prihajal s spremstvom, da bi to podružnično cerkev povzdignil v mestno župnijsko cerkev z novim župnijskim zavetnikom Presvetim Odrešenikom. S seboj je pripeljal tudi prvega župnika gospoda Jožeta Bertonclja, ki je župnik naše župnije še sedaj.

V teh letih se je župnija iz prvotno majhnega števila vernikov razširila tako, da je zgradila novo župnijsko cerkev Marije Božje Matere in se povečala z velikim številom prebivalstva, ki se je naselilo v novih soseskah okrog župnijskega središča. V župniji so se iz leta v leto množila bogoslužna opravila, raslo je število obhajil, a v cerkev Marije Božje Matere so prihajale tudi mnoge romarske skupine, ki so navdušeno zapele: v Kosezah stanuješ – v nebesih kraljuješ.

Daj, ljubi Bog, da bi pod mogočnim župnijskim zavetnikom Presvetim Odrešenikom in pod Materinim varstvom, bila naša župnija svetilnik na gori za ta del Ljubljane in vso našo nadškofijo.«

Tako pišejo zgodovinski viri, pred nami pa je že skorajšnje praznovanje 60. letnice župnije Presvetega Odrešenika.  Sadovi živega občestva sta dve posvečeni in prenovljeni cerkvi. Vabita nas k posvečevanju in prenavljanju življenja, da bi lahko okrepljeni z močjo evangelija in zakramentov posvečevali tudi svoje okolje.

K temu nas vabi tudi dejstvo, da je naše notranje življenje neprestano izpostavljeno zunanjim vplivom in družbenim pritiskom do ponudb katerih nismo vselej najbolj ravnodušni – nasprotno, včasih nas odpeljejo na rob, kjer ogrožamo vse najlepše in najboljše v nas.

Da ohranimo podarjeno Božje življenje zase in naše zanamce, oziroma poživimo dar Božjega življenja, ki smo ga prejeli pri svetem krstu, ali še bolje, da bi še bolj živeli iz Kristusa in bili še dejavnejše  povezano župnijsko občestvo, smo potrebni nenehne prenove.

Da bi notranje odrešeni leta 2021 veselo praznovali svoj ponovni »DA« Kristusu in 60 let koseške župnijske družine, vas vabim k naslednjim korakom skupne priprave na misijon in obhajanje obletnice župnije:

  • Predstavitev vrst in oblik misijona ter izbira nam lastne (2019-2020);
  • Župnijsko romanje v Sveto deželo (zimske počitnice 2020), kot vstop v proces priprave na župnijski misijon (pred prijave se že sprejemajo);
  • Molitev za uspeh misijona (po župnijskem romanju v Sveto deželo do misijona);
  • Župnijski misijon (post 2021);
  • Praznovanje 60 letnice župnije (september 2021).