Praznovanje Gospodovega rojstva začnemo s slovesnim pritrkavanjem 24. decembra ob 15. uri.

Doma naj bo sveti večer posvečen z molitvijo, pesmijo, pokaditvijo doma, družine in družinskih jaslic.

 

Sveta maša SVETEGA VEČERA bo ob 17.00.

K tej sveti maši prinesejo otroci v jaslice hranilnike

od adventne akcije Otroci za otroke.

To so njihova trikraljevska darila Odrešeniku za njegove lačne in bolne brate in sestre v misijonih.

 

Ob 23.30 vstopamo v dogajanje božičnice.

 

Slovesna POLNOČNA – ANGELSKA MAŠA

GOSPODOVEGA ROJSTVA ob 24.00.

 

Svete maše na sveti božični dan:

8.00: zorna – pastirska maša

10.30: slovesna praznična sveta maša.

 

KOLEDNIKI

 

Župnijski koledniki bodo odšli na pot 26. decembra in koledovali do praznika Svetih treh kraljev.

 

BLAGOSLOV OTROK

 

Na nedeljo Svete Družine, 29. decembra, bo pri sveti maši ob 10. uri blagoslov otrok.

 

31. december 2019, SILVESTROVO

 

Silvestrski dan nam ponuja priložnost, da se zahvalimo Bogu za leto, ki se bo v tej noči izteklo v večnost. S tem namenom zahvale bo darovana sveta maša ob 17.00  in po njej zahvalna pesem.

 

1. januar 2020, NOVO LETO, DAN MIRU

slovesni praznik Marije Božje Matere

 

Marija Božja Mati je tudi zavetnica naše župnijske cerkve. Z Marijo, Materjo Kralja miru, pojdimo v novo leto; povezanost s Kristusom in Marijo je trdno poroštvo miru med nami in svetom.

Svete maše na novoletni dan: 10.00 in 18.30.

 

6. januar 2020

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI

 

Tretji veliki božični praznik je Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji. Ta praznik je tudi misijonski dan otrok.

Sveti maši: 8.00 in 18.30.

 

5. januar 2020, OGLED JASLIC

 

Ob 13.30 se bomo z avtobusom odpeljali proti Šmarju – Sap, Grosupljemu, Ivančni Gorici in Stični.

 

KAJENJE IN KROPLJENJE

 

To katoliško družinsko bogoslužje združuje: molitev veselega dela rožnega venca, kajenje in kropljenje jaslic ter bivanjskih prostorov. To bogoslužno dejanje je prošnja Bogu po varstvu in blagoslovu bivajočih ljudi in dobrin. Dejanje se ponovi na vse tri svete večere: pred božičem, Novim letom in Svetimi tremi kralji.