Na tej povezavi lahko dostopate do slik prvega svetega obhajila: https://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prvo-sveto-obhajilo-2019/