Župnija šteje: 14704 prebivalce; 7961 žensk in 6743 moških. Povprečna starost župljanov je 45,3 leta. Duhovna oskrba: z dekretom 2 duhovnika in še 2 pomočnika.

1. KRSTI – v oklepaju podatki za leto 2013

V letu 2014 je bil na prošnjo staršev in z njihovo obljubo odgovornosti za vzgojo v veri zakrament sv. krsta podeljen 45 otrokom (25); 18 dečkov, 27 deklic. Iz zakramentalno urejene družine je bilo krščenih 25 otrok; 6 samo iz civilnega zakona; 14 pa iz zunajzakonske skupnosti.

Neža, Iris, Ines, Jakob Paul, David, Rubi, Lara, Matija, Lana, Sara, Jure Viktor, Eva, Katarina, Marija, Ažbe, Tinkara, Ruby, Ruta, Neja, Ana, Domen, Simon, Izak, Tomaž, Lia, Inja, Špela, Klara, Hana, Zoja,  Maj, Tobija, Jakob, Luka, Filip, Etjan, Luka, Svit, Mark, Ajda.

Botri: Krstni ali birmanski boter more biti, kdor je prejel zakrament sv. krsta, sv. birme, prejme zakrament sv. spovedi in sv. evharistije vsaj za Veliko noč. Samo civilno poročeni in živeči v zunajzakonski skupnosti, kdor je razdrl svojo ali drugega družino, kdor ne živi v povezanosti s Cerkvijo v domači župniji – ne more biti boter.

2. POROKE

V župniji Koseze so si lani podelili zakrament sv. zakona 4. pari (6). Vseh oklicanih 11 (10).

3. POGREBI

S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 50 župljanov – 23 moških in 27 žensk (56). Povprečna starost umrlih je: moški 73,7 let in ženske 84,7 let. Najstarejša pokojna je dočakala 97 leto, najmlajša pa 56 let; najstarejši pokojni je bil star 93 let, najmlajši pa 19 let. Koliko je bilo iz župnije civilnih pogrebov, žal ne vemo.

Previdenih za odhod v večnost (sv. spoved, sv. maziljenje, sv. obhajilo) je bilo 11 rajnih; samo maziljenih ali obhajanih 13; neprevideni, a so prejemali zakramente 7; nagla smrt 3 in 1 samomor; 15 neprevidenih zaradi slabotne vere ali brezbrižnosti domačih!

Z obredom Cerkve se na željo pokojnika ali svojcev poslovimo od vseh pokojnih, če le ni bila izražena izrecna želja proti cerkvenemu pogrebu. Vsaj nekaj pogrebcev pa le moli za pokojnega; kar precej ljudi pa se v žalnem sprevodu glasno pogovarja in nekulturno obnaša (pri nekaterih naših pogrebih v Dravljah posamezniki, sicer naši redni nedeljniki, ne gredo v cerkev k molitvam za rajnega – zunaj klepetajo).  Poseben primer nekulture so mimoidoči. Skoraj nihče ne ustavi, ne odkrije pokrivala na glavi, kar je osnovna kultura spoštovanja do pokojnega!

O pretiravanju z žarnimi pogrebi, o čimprejšnjem pogrebu, da se večina sploh ne more posloviti s kropljenjem, je menda govorjenje v prazno. – Ko se nočemo soočiti s smrtjo, tudi ne znamo pametno živeti!

Za prve petke obhajam 21 bolnih in onemoglih. Veliko je vernikov doma, ki so bili še do nedavno živo povezani z župnijo; njihova starost ali bolezen pa jim onemogočata, da bi lahko prišli v cerkev k zakramentom.

OBHAJILA: V župniji Koseze je bilo podeljenih okoli 39.500 sv. obhajil. Koliko je pa bilo vrednih prejemov, pa vedo prejemniki in seveda Bog. Vsak naj sebe presodi, če je vreden prejeti Najsvetejši zakrament. Objektivno je nevreden vsak prejem obhajila, če ni notranje pripravljenosti. Težko sprejemamo prakso nekaterih kristjanov, da »mirne« vesti pristopijo k obhajilu, pa niso cerkveno poročeni, po cele mesece jih ni k nedeljskemu bogoslužju, po več let ne prejmejo zakramenta sv. spovedi!

Pri prvem sv. obhajilu je bilo lani 21 otrok iz 3. razreda, letos se jih pripravlja 19. –  Prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 17. maja 2015.

NEDELJNIKI: Spomladi, 16. marca, je bilo v župniji Koseze pri sv. maši 677 vernikov; v jeseni, 16. novembra, 590 vernikov.

VEROUČNA ŠOLA: V devetletni Veroučni šoli je 149 veroučencev. Od tega jih približno 15% obiskuje samo verouk, sv. mašo pa parkrat na leto ali celo nikoli; zadnji dve leti ta odstotek raste …To seveda ni priprava na prejem zakramentov!  – Pri katehezi pomaga 5 laičnih katehistinj.

Tedensko se srečujeta mladinska in študentska skupina.

ŽPS in KLJUČARJI: Župnijski pastoralni svet ima 21 članov in je dober svetovalni organ in dejanska pomoč župniku. Zadnje leto se posebej posveča Priročniku za pastoralno načrtovanje Na poti k izviru s katerim poskušamo implementirati  krovni dokument Pridite in poglejte in tudi v župniji bolj konstruktivno pastoralno načrtovati. Zbor ključarjev in gospodarski svet štejeta 6 članov. Na skrbi imajo gospodarske zadeve župnije, ki jih zavzeto rešujejo, kar kažeta tudi dobro in lepo oskrbovani cerkvi ter župnišče z okolico, v preteklem letu pa tudi obnovljen prostor Mavrica.

ŽUPNIJSKI SODELAVCI: Poleg zakristanke je v župniji 30 ministrantov, 45 bralcev Božje besede, župnijski, komorni, mladinski in otroški pevski zbor, 4 organisti in 3 zborovodje.

Molitvena skupina se zbira k molitvi ob četrtkih in prvih nedeljah; člani Živega rožnega venca (60) vsako prvo soboto, mesečno 2 zakonski skupini, Abrahamova skupina mesečno po programu, Svetopisemska skupina ob sredah, skupina Cvetje v jeseni ob četrtkih, Skupina za ženske, zadnji ponedeljek v mesecu. Pri delu običajno ne vidimo čistilk, čistilcev in krasilcev obeh cerkva; deležni pa smo sadov njihovega skritega dela. Za čistočo skrbi 10 in za krasitev 10 oseb. – Veliko delo opravi tudi Župnijska Karitas.