Objavljen je novi veroučni urnik za veroučno leto 2018/19, ki je dostopen na tej povezavi: https://zupnija-lj-koseze.rkc.si/veroucna-sola/verouk2018-19/