Narava okoli nas se v novembru pripravlja k počitku in nam za slovo poklanja svoje darove. V  ta čas pozne jeseni je zato Cerkev uvrstila dva pomenljiva praznika, ki nas odpirata za novo razsežnost bivanja – za onstranstvo: praznik vseh svetnikov in vernih rajnih.

V teh dneh se naše misli pogosto mudijo pri rajnih. Naše srce jih ne sme pozabiti. Tudi Bog jih ni pozabil. Vpisal jih je v knjigo življenja, v svoje ljubeče srce.

Včasih slišimo: nihče ni nenadomestljiv. Morda to velja na delovnem mestu ali še kje. Toda tam, kjer so se v desetletjih skupnega življenja med ljudmi tkale vezi, kjer smo imeli koga zares radi, tam tega človeka ne more nihče nadomestiti in zamenjati. Kajti vsakdo, ki je prestopil prag večnosti, je vzel s seboj tudi košček našega srca, če ne kar celo. Za tiste, ki so izgubili ljubljenega človeka, se življenje že tu spreminja v življenje z rajnimi. Koliko ljudi je, ki vsak dan poromajo na pokopališče! Kako bi namreč mogli pozabiti tiste, ki smo jih imeli zares radi?

Kristjani živimo v neomajni gotovosti, da rajni živijo, čeprav so odšli od nas. Vez med njimi in nami ni nikakršen medij ali kanal, temveč Božje življenje, ki nam je skupno. »Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje,« nam sporoča Jezus v Janezovem evangeliju. Drug drugemu smo toliko bližji, kolikor bolj vsi iščemo Božjo bližino.

Takšna vera je izziv za današnjo miselnost, ki strahopetno in brezčutno pozablja na mrtve in nas dobesedno trga od občestva z njimi. O rajnih in še posebej o smrti se neradi pogovarjamo. A v tem pozabljanju in izrinjanju je nekaj globoko nečloveškega. Pomeni namreč, da pozabljamo in izrinjamo iz zavesti preteklo trpljenje in s tem izničujemo njegovo vrednost.

Ne pozabljajmo rajnih! Živijo, ker so odšli domov k Stvarniku, ki je Bog živih. Upajmo zanje in tudi zase! Njihova smrt je bila rojstvo za večno življenje, ki je nam zemljanom še nedojemljivo. Niso umrli, ampak so bili kakor zrna posejani za prihodnjo žetev, za večno poletje, ki pride!

VSI SVETI, 1. november

Koseze: 8.00, 10.00 – praznične sv. maše.

Dravlje: 14.00 – sv. maša; 15.00 – molitev za rajne pri križu na pokopališču.

Žale: V cerkvi Vseh svetih na ljubljanskih Žalah bodo svete maše vsako polno uro od 7. do 18. ure.

Ob 15.00 bo maševal nadškof Stanislav Zore. Ob 14.15 pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo molitve za rajne; ob 16.15 molitve pri duhovniških grobovih.

Molitev mladih v cerkvi Vseh svetih ob 20.00.

Koseze: ob 17.00 – molitev rožnega venca za rajne.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH, 2. november

Ta dan bo darovanih 6 svetih maš. Mašni nameni bodo naslednji: po namenu svetega očeta, za duše v vicah in po namenu darovalca.

ODPUSTKI ZA RAJNE

Prvih osem dni novembra Cerkev naklanja odpustek od kazni za grehe, če ga darujete za duše v vicah, pod naslednjimi pogoji:

  1. če ste prej opravili dobro spoved in tako niste vezani na greh;
  2. če ste obiskali cerkev, prejeli obhajilo in ga darovali za pokojne;
  3. če ste obiskali grobove naših rajnih in molili za pokoj njihovih duš;
  4. če ste izpovedali vero, molili Očenaš, Zdravamarijo in Slava Očetu po papeževem namenu.